Vítězný: Zlatý ledňáček – Soutěž dokumentárních filmů.

100 min.


Projekce
Místo:
Klempírna DEPO2015
Datum a čas:
16.4.2019, 21:00
Cena:
80,00 Kč
PRODEJ UKONČEN
Synopse

V případě, že po odtajnění titulu dojde k situaci, že divák snímek již během festivalu shlédl, bude mu vstupné vráceno v plné výši.